Skip to main content

Meet ExtremeCloud IQ” Welcome Series

Certyfikacja „Meet ExtremeCloud IQ” Welcome Series jest obowiązkowym warunkiem wstępnym i musi zostać ukończona przed przystąpieniem do zajęć ExtremeWireless Cloud.

Obejrzyj 

ExtremeWireless Cloud Installation & Configuration

Dowiesz się, jak wdrożyć i skonfigurować sieć bezprzewodową w oparciu o rozwiązanie ExtremeCloud IQ. Wiedza ta zostanie ugruntowana poprzez praktyczne doświadczenie ze sprzętem sieciowym w środowisku laboratoryjnym, w którym studenci będą wykonywać rzeczywiste zadania.

Certyfikacja „Meet ExtremeCloud IQ” Welcome Series jest obowiązkowym warunkiem wstępnym i musi zostać ukończona przed przystąpieniem do zajęć ExtremeWireless Cloud — Installation and Configuration . Wymagana jest również praktyczną wiedza na temat koncepcji sieci i podstawowa wiedza na temat technologii Wi-Fi.

ExtremeWireless Cloud Management

Dowiesz się, jak wdrożyć i skonfigurować sieć bezprzewodową w oparciu o ExtremeCloud IQ. Wiedza ta zostanie ugruntowana poprzez praktyczne doświadczenie ze sprzętem sieciowym w środowisku laboratoryjnym, w którym studenci będą wykonywać rzeczywiste zadania.

Aby wziąć udział i odnieść jak największe korzyści z tego szkolenia, należy mieć ukończony kurs  Extreme CloudIQ – Installation and Configuration. Wymagane jest również zdanie odpowiedniego egzaminu.

ExtremeWireless Cloud Troubleshooting

Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z sieciami bezprzewodowymi za pomocą ExtremeCloud IQ. Wiedza ta jest ugruntowywana przez praktyczne doświadczenie ze sprzętem sieciowym w środowisku laboratoryjnym, w którym będziesz wykonywać rzeczywiste zadania. Zajęcia to szybkie, oparte na błędach laboratorium scenariusze, które symulują rzeczywiste sytuacje wymagające diagnozy usterek i działań naprawczych. Szkolenie zapewnia studentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania typowych problemów z siecią WLAN za pomocą narzędzi i rozwiązań sieciowych ExtremeCloud IQ.

Zapytaj nas o najbliższe szkolenie