Skip to main content

WIDOCZNOŚĆ I KONTROLA

Wraz z wiodącym w branży zarządzaniem siecią, nasze punkty dostępowe rejestrują najważniejsze informacje na temat wydajności i bezpieczeństwa dołączonych klientów, aby pomóc administratorom zarówno w optymalizacji, jak i ochronie ich sieci i organizacji.

OPTYMALIZACJA KONTEKSTOWA

Punkty dostępu Extreme Access identyfikują dołączonych użytkowników, urządzenia i aplikacje, stosując kontekstowe zasady sieciowe w celu priorytetyzacji, ograniczenia lub określenia limitów sieci na poziomie indywidualnym lub grupowym, aby zapewnić maksymalną wydajność sieci.

BEZPIECZNY DOSTĘP DLA WSZYSTKICH

Bezpieczny dostęp firmowy, BYOD oraz dostęp dla urządzeń IoT realizowany w bezpieczny sposób, zapewniony przez mnogie metody autentykacji z wykorzystaniem granularnych polityk zastosowanych globalnie lub przystosowanych dla dostępu lokalnego.

POMIARY SIECI WIFI

Symulacja, projektowanie i optymalizacja sieci Wi-Fi z wykorzystaniem najnowszej technologii i narzędzi, to bardzo ważny etap prac przy budowaniu efektywnej sieci bezprzewodowej. Etap, który często jest pomijany, a od którego nierzadko zależy jakość i efektywność działania sieci. Warto o nim pamiętać już na etapie rozmów o sieci z Klientem końcowym, przed przystąpieniem do jej projektowania i dobierania punków dostępowych.
Symulacja, projektowanie i optymalizacja sieci Wi-Fi z wykorzystaniem najnowszej technologii i narzędzi Ekahau to najnowsza pozycja w portfolio produktowym Versim. Oferujemy Partnerom przeprowadzenie pomiarów propagacji sygnału WiFi, dobór i doradztwo w zakresie właściwej konfiguracji punktów dostępowych i optymalizacji sygnału WiFi.
Kiedy nasza usługa może być pomocna? Przede wszystkim jeżeli wymagana jest analizy stanu sieci WiFi czy optymalizacji jej działania. Ale także w przypadku potrzeby:
– zdiagnozowania i rozwiązania problemów występujących w istniejącej sieci,
– zaprojektowania sieci bezprzewodowej
– symulacji działania nowej sieci.
Profesjonalny audyt miejsca, w którym docelowo sieć ma prawidłowo działać i szczegółowy wywiad dotyczący potrzeb i oczekiwań Klienta, jest najczęściej gwarancja sukcesu – czyli daje nam pewność, że zaprojektowana sieć będzie działać bez problemów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami opisanymi w ulotce.

Extreme Networks dla sieci bezprzewodowych

Logistyka

Duża powierzchnia, mobilność użytkowników, specyficzne warunki fizyczne obiektów często uniemożliwiają zastosowanie tradycyjnej sieci kablowej w magazynach wysokiego składowania i centrach logistycznych. Rozwój sieci Wi-Fi w ciągu ostatnich lat spowodował, że sieci bezprzewodowe coraz częściej zastępują tradycyjne, bazujące na fizycznym okablowaniu miedzianym. W branży logistycznej sieci WiFi zgodne ze standardami 802.11ac oraz najnowszym 802.11ax (Wi-Fi 6) pozwalają na realizację szybkiej i niezawodnej transmisji danych bez okablowania.

Czytaj więcej

Wymagania w branży logistycznej:

 • Trudne warunki fizyczne – obiekty charakteryzują się wyjątkowo trudnymi warunkami propagacji fal radiowych. Metalowe konstrukcje hal, regały, kontenery powodują tłumienia i odbicia sygnału radiowego, co ma bezpośredni negatywny wpływ na jakość i dostępność usługi transmisji danych
 • Praca w trudnych warunkach środowiskowych
 • Konieczność pracy w czasie rzeczywistym – urządzenia obsługujące działania logistyczne muszą pracować nieprzerwanie i w czasie rzeczywistym, co wymaga wysokiej wydajności i dostępności infrastruktury zarządzającej siecią Wi-Fi.
 • Konieczność precyzyjnej lokalizacji ludzi, urządzeń oraz towarów
 • Wysokie koszty oraz trudności w przeprowadzeniu okablowania do punktów dostępowych, szczególnie na terenie obiektów o dużej powierzchni
 • Kluczowe dla branży logistycznej jest zastosowanie punktów dostępowych charakteryzujących się bardzo dobrymi parametrami radiowymi, co może zapewnić:
 • Pokrycie obiektu zasięgiem sieci i zagwarantowanie oczekiwanych parametrów transmisji na całym obszarze
 • Realizacja wymagań dotyczących parametrów transmisji przy jak najmniejszej liczbie punktów dostępowych (redukcja CAPEX-u)
 • Zarządzanie pasmem radiowym, szczególnie w rejonach o dużej gęstości użytkowników oraz wymagających szybkiej transmisji
 • Rezygnacja z kosztownego okablowania transmisji danych, poprzez implementację konfiguracji „mesh” – AP – rozprowadzają sygnał drogą radiową, co pozwala na rezygnację z okablowania AP
 • Centralne zarządzanie infrastrukturą

Handel

Centra handlowe i inne tego typu obiekty muszą radzić sobie z narastającą konkurencją i stale poszukiwać nowych innowacyjnych kanałów pozyskania i utrzymania klienta. Technologia Wi-Fi jest właśnie jednym z nowych środków w zakresie marketingu, a także w zakresie operacyjnym, który efektywnie wykorzystany pozwala na utrzymanie przewagi konkurencyjnej.
Dostępność sieci Wi-Fi w centrum handlowym, czy też dużym sklepie jest coraz częściej oczekiwana przez klientów. W zamian za darmowy dostęp do sieci oferowany klientom, właściciele obiektu handlowego otrzymują cenną informację o swoich klientach. Nowe technologie lokalizacyjne pozwalają określić położenie klienta z dokładnością do kilku metrów, nawet gdy klient nie jest do niej podłączony. Dane lokalizacyjne pozwalają na uzyskanie cennych informacji statystycznych np. dotyczących najpopularniejszych oraz nieodwiedzanych obszarów przestrzeni sklepowej.

Czytaj więcej

Sieć Wi-Fi w sklepie lub dużym obiekcie handlowym pozwala na:

 • obsługę przenośnych terminali płatniczych – PoS,
 • dostęp personelu do systemów informatycznych z tabletów i smartfonów, co pozwala na zwiększenie mobilności obsługi,
 • obsługę kiosków interaktywnych i tablic reklamowych oraz informacyjnych,
  telefonię VoIP na potrzeby wewnętrzne,
 • lokalizację klientów i uzyskiwanie danych statystycznych dotyczących ich miejsc przebywania
 • zindywidualizowany marketing poprzez prezentację reklam, wysyłanie e-kuponów w zależności od odwiedzanego sklepu, stoiska lub obszaru sklepu.
 • Sprawna realizacja wszystkich wyżej wymienionych zadań przez sieć bezprzewodową wymaga odpowiedniej infrastruktury technicznej zarządzającej siecią Wi-Fi, którą powinien charakteryzować:
 • stabilny, odporny na zakłócenia sygnał Wi-Fi na terenie całego obiektu,
 • bezpieczeństwo narzucone przez odpowiednie normy (szyfrowanie danych, autoryzacja),
 • możliwość monitorowania i blokowania ruchu konkretnych użytkowników w przypadku wykrycia nadużyć i zagrożenia bezpieczeństwa sieci,
 • zcentralizowane zarządzanie z opcją outsourcingu operacji stricte technicznych
 • oprogramowanie pozwalające na budowanie darmowych stref dostępu HotSpot z możliwością logowania poprzez podanie numeru telefonu lub zintegrowane z kontami na portalach społecznościowych,
 • usługi geolokalizacji
 • oprogramowanie realizujące personalizowane akcje marketingowe za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.

Stadiony i ośrodki sportowe

Dostępna dla kibiców sieć WiFi to nie tylko dodatkowy koszt, to także potencjał reklamowy i marketingowy realizowany dzięki usługom „social-wifi”.

Wdrożenie sieci WiFi w obiektach sportowych to dość trudny problem techniczny. Duża liczba użytkowników oznacza konieczność instalacji wielu AP. Odpowiednią jakość usług zapewnia się stosując specjalne punkty dostępowe z sektorowymi antenami, potrafiące inteligentnie kształtować pole sygnału.

Czytaj więcej

Wymagania stawiane sieciom WiFi w obiektach sportowych są następujące:

 • Konieczność instalacji punktów dostępowych przeznaczony do montażu zewnętrznego
 • Obsługa obszarów o zmiennej, a często bardzo dużej koncentracji użytkowników
 • Instalacja sprzętu WiFi (punktów dostępowych i okablownia) w „trudnych warunkach” – np. w obiektach narzucających ograniczenia dotyczące montażu sprzętu lub posiadających starą infrastrukturę kablową niekompatybilną z nowym sprzętem sieciowym.
 • Wdrożenie rozwiązań umożliwiających osiągniecie wymiernych korzyści przez operatora sieci – monetyzacja poprzez reklamy i rozwiązania „social WiFi”