Skip to main content

Najważniejsze korzyści rozwiązania ExtremeCloud™ IQ:

  • Pełna widoczność klientów, urządzeń i sieci
  • Ujednolicone zarządzanie politykami
  • Parametry KPI dotyczące sieci

Rozwiązanie ExtremeCloud™ IQ zostało opracowane z uwzględnieniem uproszczenia każdego elementu sieci komputerowej, od jej wdrożenia po utrzymanie, tak aby dział IT organizacji mógł skupić się na tym co jest naprawdę ważne z punktu widzenia biznesu, zamiast tracić czas na działania operacyjne.

Zarządzaj swoją siecią na swój sposób

Chmura publiczna

Infrastruktura chmury publicznej oferowana przez Extreme Networks zawiera dwa podstawowe elementy: globalne centrum danych (GDC – Global Data Center) oraz regionalnych centrów danych (RDC). GDC realizuje zadania związane z ogólnym zarządzaniem infrastrukturą cloud Extreme Networks, takie jak zarządzania kontami administratorów i klientów, dystrybucja oprogramowania. Natomiast RDC odpowiadają za wszystkie zadania związane z zarządzaniem sieciami klientów, dla przypisanego zestawu klienckich sieci komputerowych.

Chmura prywatna

Regionalne centra danych RDC w chmurze prywatnej zapewniają te same korzyści i funkcjonalności jak w rozwiązaniu chmury publicznej Extreme Networks, ale mogą być zlokalizowane w ramach dedykowanej infrastruktury danego partnera lub klienta. Jest to idealne rozwiązanie dla dostawców usług zarządzanych (MSP) lub przedsiębiorstw posiadających więcej niż 5 tysięcy punktów dostępowych, przełączników i routerów, które chcą korzystać ze skalowalności i elastyczności środowisk cloud, a jednocześnie potrzebują dodatkowej kontroli nad tymi środowiskami, utrzymując je w ramach zarezerwowanych zasobów.

Chmura lokalna

Rozwiązanie lokalne typu on-premise jest przeznaczone dla klientów, którzy chcą wdrożyć tą technologię w swoim własnym środowisku sieciowym, ale nie chcą stosować w pełni prywatnego rozwiązania cloud. Prosimy o kontakt z Państwa przedstawicielem Extreme Network w celu uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie i dopasowania rozwiązania, które będzie najlepsze dla danego środowiska sieciowego.

Jesteś zainteresowany ExtremeCloud IQ?